Πώληση Παγίου

Για να πωλήσετε ένα πάγιο, πρέπει στο πεδίο «Είδος» να κάντε κλικ επάνω στην επιλογή «### Πώληση Παγίου ###». Αφού κάνετε οριστικοποίηση του παραστατικού, θα εμφανιστεί η φόρμα πώλησης παγίου (εικόνα 69.1).

εικόνα 69.1


Στην φόρμα αυτή, θα εισάγετε το Barcode του παγίου (μπορείτε και με Barcode Scanner) ή θα επιλέξετε το πάγιο από τον πίνακα που εμφανίζεται πατώντας το F4 (εικόνα 69.2).


εικόνα 69.2


Θα εμφανιστούν αυτόματα τα στοιχεία του παγίου προς πώληση. Έπειτα, συμπληρώστε το πλήθος των τεμαχίων που πωλήθηκαν (η πώληση μπορεί να είναι μερική η ολική) και κάντε κλικ στο κουμπί «Υπολογισμός» και μετά «Καταχώρηση». Θα δημιουργηθεί η νέα καρτέλα του παγίου, με νέο Barcode (η παλιά δεν διαγράφεται, παραμένει στο αρχείο).

Σχετικά με την πώληση των Παγίων, για αναλυτικότερες οδηγίες, βλέπε κεφάλαιο_157.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αν κατά λάθος επιλέξατε «### Πώληση Παγίου ###», και μπήκατε σε αυτή τη φόρμα, για να εξέλθετε, πληκτρολογήστε ως barcode παγίου τον αριθμό 694 (εικόνα 69.1).