Συνοπτικές εκτυπώσεις που σχετίζονται με τη συμπλήρωση του Ε3


Αυτές είναι οι τρεις τελευταίες επιλογές, εικόνα 62.6, δηλαδή οι:

  •     Αθροίσματα ανά Κ.Α.Δ. Οντότητας – Μόνο στο βιβλίο των Εσόδων
  •     Αθροίσματα ανά Κωδικούς Ε3
  •     Αθροίσματα ανά Κωδικούς Ε3 (Πίνακας Ε)

Αν π.χ. επιλέξουμε να εκτυπώσουμε τα «Αθροίσματα ανά ΚΑΔ Οντότητας», η εκτύπωση θα είναι όπως στην εικόνα 62.7.


εικόνα 62.6


εικόνα 62.7