Οι καρτέλες συνοπτικών εκτυπώσεων βάσει της ημερομηνίας

Η καρτέλα «Ημερομηνία έκδοσης», εικόνα 62.8, είναι σχεδόν όμοια με την καρτέλα «Κανονική Εκτύπωση». Η μόνη διαφορά η οποία υπάρχει είναι ότι δεν περιορίζεται σε ακέραιους μήνες, αλλά μπορείτε να εισάγετε το χρονικό διάστημα σε ημέρες, π.χ. από 4/12/2018 έως 31/12/2018.


εικόνα 62.8


Η καρτέλα «Ημερομηνία εισαγωγής», εικόνα 62.9, δεν σχηματίζει τους πίνακες βάσει της ημερομηνίας των παραστατικών, αλλά με την ημερομηνία κατά την οποία έγινε η εισαγωγή των παραστατικών στο πρόγραμμα. Όπως και προηγουμένως, δεν υπάρχει ο περιορισμός σε ακέραιους μήνες, αλλά μπορείτε να εισάγετε το χρονικό διάστημα σε ημέρες, π.χ. από 01/04/2019 έως 08/04/2019.


εικόνα 62.9