Κανονική Εκτύπωση: Τα είδη των συνοπτικών εκτυπώσεων

Όπως φαίνεται στην εικόνα 62.2, η πρώτη καρτέλα της φόρμας «Συνοπτικές Εκτυπώσεις», έχει επικεφαλίδα «Κανονική Εκτύπωση».


εικόνα 62.2


Σε αυτήν βλέπουμε ότι υπάρχουν έξη είδη συνοπτικών εκτυπώσεων, οι οποίες μας δίνουν το άθροισμα των ποσών ως εξής:

  • Ανά Στήλη του βιβλίου Εσόδων
  • Ανά Είδος Εσόδων
  • Ανά συντελεστή ΦΠΑ
  • Ανά συντελεστή Κ.Α.Δ.
  • Ανά κωδικό Ε3
  • Ανά Κωδικό Λογιστικής βάσης (κωδικοί του πίνακα Ε του εντύπου Ε3).

Η επιλογή αυτή, ουσιαστικά λειτουργεί μόνον όταν έχουμε είδη τα οποία εισάγονται στην λογιστική βάση, οπότε μεταφέρονται αυτόματα τα ποσά στον πίνακα Ε του Ε3, π.χ. όταν υπάρχουν ασφαλιστικές κρατήσεις, συμβάσεις διαρκείας πέραν του έτους που τιμολογούνται με την ολοκλήρωση τους κτλ.

Στην εικόνα 62.2, βλέπουμε ότι συμπληρώνουμε το χρονικό διάστημα, σε ακέραιους μήνες. Αν θέλουμε, μπορούμε να περιοριστούμε σε συγκεκριμένο πελάτη (με το F4) και/ή σε ένα Υποκατάστημα. Μετά, ας κάνουμε κλικ στο κουμπί «Αθροίσματα ανά Στήλη».

Η εκτύπωση των αθροισμάτων ανά στήλη του βιβλίου θα είναι όπως φαίνεται στον πίνακα, στην εικόνα 62.3.


εικόνα 62.3


Η εκτύπωση των αθροισμάτων ανά Είδος Εσόδων φαίνεται στον πίνακα, στην εικόνα 62.4. Οπότε τα ερωτήματα της μορφής:

«Πόσες ήταν οι πωλήσεις από ένα συγκεκριμένο είδος;»

μπορούν εύκολα να απαντηθούν.


εικόνα 62.4


Τέλος, η εκτύπωση των αθροισμάτων ανά συντελεστή ΦΠΑ φαίνεται στον πίνακα, στην εικόνα 62.5.


εικόνα 62.5