Ο σκοπός των συνοπτικών εκτυπώσεων

Στις εκτυπώσεις αυτές, δεν υπάρχει η ανάλυση των παραστατικών, αλλά τυπώνονται μόνο τα σύνολα. Π.χ. συχνά, αυτό που χρειαζόμαστε από τις εκτυπώσεις, περιορίζεται σε:

(α) Να δούμε ποια είναι τα συνολικά αθροίσματα των στηλών χωρίς να μας ενδιαφέρει να τυπώσουμε αναλυτικά όλα τα παραστατικά του βιβλίου των Εσόδων.

(β) Να απαντήσουμε σε ερωτήσεις όπως π.χ. «Ποια ήταν τα έσοδα μου από ένα συγκεκριμένο είδος εσόδων αυτόν το τρίμηνο;».

(γ) Να βρούμε τα αθροίσματα για διάφορες ακόμη περιπτώσεις όπως ανά συντελεστή Κ.Α.Δ., συντελεστή Φ.Π.Α., κωδικό Ε3 κτλ.

Στις περιπτώσεις αυτές επιλέγετε «ΑρχείοΣυνοπτικές Εκτυπώσεις» (εικόνα 62.1). Θα εμφανιστεί η φόρμα επιλογής του είδους των συνοπτικών εκτυπώσεων, εικόνα 62.2.


εικόνα 62.1