Μαζική εκτύπωση παραστατικών


Επιλέγετε «ΑρχείοΕκτύπωση Παραστατικών», εικόνα 60.25. 


εικόνα 60.25


Από τη φόρμα που ανοίγει, εικόνα 60.26, μπορούν να εκτυπωθούν όλα τα παραστατικά, ή ενός Είδους (π.χ. ΤΠΥ), για το χρονικό διάστημα που ορίζεται με τα: Από… Έως… .

Η μορφή με την οποία εκτυπώνονται τα παραστατικά, φαίνεται στην εικόνα 60.27.


εικόνα 60.26


εικόνα 60.27