Εμφάνιση του Α/Α της εγγραφής στο βιβλίο Εσόδων


Κάθε παραστατικό, όταν καταχωρείται λαμβάνει έναν Α/Α. Αυτός δεν εμφανίζεται, παρά μόνον αν τον ζητήσουμε εμείς να εμφανιστεί στην εκτύπωση, μαρκάροντας την αντίστοιχη επιλογή που φαίνεται στην εικόνα 60.17.


εικόνα 60.17


Με αυτήν την επιλογή, οι εκτυπώσεις θα είναι όπως στην εικόνα 60.18. Βλέπουμε ότι στην αιτιολογία, υπάρχει ακόμη μία γραμμή με τον Α/Α του παραστατικού, ο οποίος αρχίζει με το γράμμα D ή με το U.

Ο Α/Α χρησιμοποιείται στην ταχεία αναζήτηση ενός παραστατικού.


εικόνα 60.18