Αυτόματη αποθήκευση στο Ηλεκτρονικό Αρχείο

Αν μαρκάρετε το «Αποθήκευση σε PDF», τότε το βιβλίο θα αποθηκευτεί απευθείας και στο Ηλεκτρονικό σας Αρχείο, βλέπε κεφάλαιο_31.