Αποθήκευση στο Ηλεκτρονικό Αρχείο

Αν μαρκάρετε το «Αποθήκευση σε PDF», εικόνα 60.12, τότε το βιβλίο θα αποθηκευτεί στο Ηλεκτρονικό Αρχείο.


εικόνα 60.12


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο λόγος που τα βιβλία δεν σώζονται αυτόματα τη στιγμή που εμφανίζονται στην οθόνη, όπως συμβαίνει με όλα τα άλλα παραστατικά, είναι ότι ο χρήστης τα εμφανίζει στην οθόνη του πολύ συχνά. Ως εκ τούτου δεν έχει νόημα, κάθε φορά που εμφανίζονται, να δημιουργείται και από ένα ηλεκτρονικό αρχείο.