Εκτύπωση μόνο των πιστωτικών ή χρεωστικών παραστατικών

Όπως είδαμε, επιλέγοντας τη διαδρομή «ΑρχείοΠροβολή και Εκτύπωση…», από το μενού της φόρμας των Εσόδων εμφανίζεται η φόρμα προβολής και εκτύπωσης (εικόνα 60.11). 

Έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε να εκτυπώσουμε μόνο τις πιστωτικές εγγραφές ή μόνο τις χρεωστικές, μαρκάροντας την αντίστοιχη επιλογή.


εικόνα 60.11