Εξαγωγή της εκτύπωσης σε αρχείο Excel ή PDF ή Word με το STD Viewer


Η εξαγωγή του βιβλίου σε αρχείο Excel, PDF, Word, γίνεται όπως στην εικόνα 60.10.


 

εικόνα 60.10