Εκτύπωση Γενικών Συνόλων


Με την επιλογή «Εκτύπωση Γενικών Συνόλων», εκτυπώνεται μόνο το χρονικό διάστημα που ενδιαφέρει, χωρίς ανακεφαλαίωση για τους προηγούμενους μήνες. Στο τέλος της εκτύπωσης προστίθεται μία σελίδα με τα αθροίσματα των ποσών, ανά μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο και έτος. Μαρκάρουμε την επιλογή και κάνουμε κλικ στο «Προβολή και Εκτύπωση Βιβλίου», εικόνα 60.8.


εικόνα 60.8


Θα εκτυπωθεί η σελίδα, όπως στην εικόνα 60.4, με μόνη διαφορά ότι στο κάτω μέρος θα αναγράφει «Σελίδα: 1 από 2». Η εκτύπωση της δεύτερης σελίδας φαίνεται στην εικόνα 60.9.


εικόνα 60.9