Εκτύπωση περιόδου με Μεταφορά Ποσών των προηγουμένων μηνών


Η επιλογή «Από Μεταφορά Εκτύπωση», χρησιμοποιείται για την εκτύπωση ενός τμήματος των βιβλίων που να μην συμπεριλαμβάνει τον Ιανουάριο. Στην εκτύπωση αυτή μεταφέρονται τα σύνολα όλων των προηγούμενων μηνών, σε μία γραμμή στην αρχή της εκτύπωσης.

Η επιλογή είναι απενεργοποιημένη όταν ζητάτε να εκτυπώσετε τα βιβλία από την αρχή του έτους, ή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους (εικόνα 60.5).


εικόνα 60.5


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Δεν μπορείτε να μαρκάρετε συγχρόνως την επιλογή «Εκτύπωση Γενικών Συνόλων» και την «Μεταφορά από Εκτύπωση». Θα επιλέξετε αυτήν που σας ταιριάζει καλύτερα.


Παράδειγμα Εκτύπωσης: Έστω ότι θέλετε να εκτυπώσετε το βιβλίο των Εσόδων, με όλα τα παραστατικά μόνο αναλυτικά για τους μήνες Νοέμβριο & Δεκέμβριο 2017 και να έχετε μία συνοπτική εγγραφή για όλους τους προηγούμενους μήνες του έτους. Συμπληρώνετε τη φόρμα όπως φαίνεται στην εικόνα 60.6.

       

εικόνα 60.6


Μετά κάνετε κλικ στο κουμπί «Προβολή και Εκτύπωση του βιβλίου». Η εκτύπωση του βιβλίου των Εσόδων θα είναι όπως στην εικόνα 60.7.

Αν συγκρίνετε την εικόνα 60.7 με την εικόνα 60.4 θα διαπιστώσετε ότι οι δύο εκτυπώσεις είναι ακριβώς οι ίδιες, με μόνη διαφορά ότι στην εικόνα 60.7 προστέθηκαν δύο γραμμές, που επισημαίνονται με το κόκκινο βέλος. Η μία είναι στην αρχή [1], με το σύνολο των προηγούμενων μηνών και η άλλη είναι στο τέλος με το γενικό σύνολο [2].


εικόνα 60.7