Εκτύπωση του βιβλίου Εσόδων μέσω του εργαλείου STD Viewer


Επιλέγετε τη διαδρομή «ΑρχείοΠροβολή και Εκτύπωση…» από το μενού της φόρμας των Εσόδων (εικόνα 60.2).  Θα εμφανιστεί η φόρμα προβολής και εκτύπωσης (εικόνα 60.3). 


εικόνα 60.2εικόνα 60.3


Μέσω αυτής της φόρμας, μεταξύ πολλών άλλων, μπορούμε να κάνουμε τα εξής:

  • Να εκτυπώσουμε όλα τα παραστατικά, ή μόνο τα Πιστωτικά ή μόνο τα Χρεωστικά.
  • Να εκτυπώσουμε τα «Γενικά Σύνολα», ανά μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο και έτος, κτλ.

Για να κάνουμε μία απλή εκτύπωση, συμπληρώνουμε στην εικόνα 60.3, το χρονικό διάστημα που μας ενδιαφέρει και μετά κάνουμε κλικ στο κουμπί «Προβολή και Εκτύπωση». Εμφανίζεται το εργαλείο STD Viewer (εικόνα 60.4). Κάνοντας κλικ στο κουμπί   γίνεται η εκτύπωση. Πάντα οι εκτυπώσεις γίνονται σε χαρτί Α4, σε οριζόντια εκτύπωση.


εικόνα 60.4