Οι διαφορές μεταξύ της εκτύπωσης και της εμφάνισης στην οθόνη


Μετά την οριστικοποίηση ενός παραστατικού, αυτό εμφανίζεται στο κεντρικό τμήμα της οθόνης και καταλαμβάνει τόσες γραμμές, όσες είναι και οι εισαγωγές που έχουν γίνει. Για λόγους ταξινόμησης, η ημερομηνία στην οθόνη είναι με τη σειρά ΕΕΕΕ/ΜΜ/ΗΗ.

Στην εκτύπωση όμως, το κάθε παραστατικό καταλαμβάνει μόνο μία γραμμή, όπως φαίνεται στην εικόνα 60.1, ενώ η ημερομηνία είναι με τη σειρά ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.


εικόνα 60.1