Λίγα λόγια για τα Batch …

Για πλήρη επεξήγηση σχετικά με τα Batch, βλέπε κεφάλαιο_114.

Πολύ συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε τα εξής:

  • Η τεχνολογία των Batch είναι ένα σύστημα οργάνωσης των παραστατικών σε ομάδες, που είναι αντίστοιχο με την αρχειοθέτηση των φυσικών παραστατικών σε φακέλους.
  • Το Batch 000 είναι το βασικό Batch. Μπορείτε, αν προτιμάτε, να μη δημιουργήσετε άλλα Batch και να καταχωρείτε όλα τα παραστατικά σε αυτό.
  • Τα Batch είναι πολύ χρήσιμα, όταν εισάγετε τα παραστατικά στο χώρο της οντότητας.