Τα Γενικά Παραδείγματα

Οι δύο βασικές οντότητες που χρησιμοποιούνται στα παραδείγματα είναι οι:

  • ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ MANUAL

Είναι η οντότητα που χρησιμοποιείται από προεπιλογή. Περιέχει αρκετά παραστατικά, με τα οποία καλύπτονται όλες σχεδόν οι συνήθεις περιπτώσεις.

  • ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ

Για τις περιπτώσεις που η παρουσίαση απαιτεί να υπάρχουν πολλά παραστατικά.