Δημιουργήστε μία οντότητα για να εξασκηθείτε με τα παραδείγματα

Αν θέλετε να εξασκηθείτε με τα παραδείγματα που θα βρείτε στα επόμενα κεφάλαια, θα πρέπει να δημιουργήσετε μία Νέα Οντότητα.

Αν η οντότητα, είναι «Νέα Επιχείρηση», θα μπορέσετε να συμπληρώσετε το έντυπο Ν. Αν είναι «Νέος Ιδιώτης», θα μπορέσετε να συμπληρώσετε τον πίνακα ΣΤ του εντύπου Ε3. Ως ΑΦΜ της οντότητας (και των μελών της, αν πρόκειται για επιχείρηση), χρησιμοποιείστε τους εικονικούς ΑΦΜ που διαθέτει η εφαρμογή.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι ΑΦΜ από 555777001-555777500 γίνονται δεκτοί χωρίς έλεγχο.