043. Το ξεκίνημα με τα Απλογραφικά Βιβλία

>>>  Για ένα γρήγορο ξεκίνημα – Μέσα σε 40 λεπτά και σχεδόν τελειώσατε

>>>  Δημιουργήστε μία οντότητα για να εξασκηθείτε με τα παραδείγματα