Για ένα γρήγορο ξεκίνημα – Μέσα σε 40 λεπτά και σχεδόν τελειώσατε

Κάνετε κλικ στο «ΒοήθειαΠαρακολούθηση εκπαιδευτικών Βίντεο» (εικόνα 43.1).


εικόνα 43.1


Σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε τα παρακάτω Βίντεο:

  •  Παρουσίαση Εσόδων/Εξόδων (18,5 λεπτά)
  •  Σύστημα Εισαγωγής Παραστατικών (10 λεπτά)
  •  Πάγια Περιουσιακά στοιχεία (11 λεπτά)