Η αποθήκευση των βιβλίων Εσόδων και Εξόδων

Τα βιβλία Εσόδων και Εξόδων, προβάλλονται μέσω του STD Viewer και εξάγονται στο ηλεκτρονικό αρχείο με ημιαυτόματο τρόπο, κατόπιν ειδικής εντολής του χρήστη, όπως αναπτύσσεται στο κεφάλαιο 60.

Ο λόγος που τα βιβλία Εσόδων και Εξόδων δεν σώζονται αυτόματα, είναι ότι ο χρήστης τα εμφανίζει στην οθόνη του πολύ συχνά. Ως εκ τούτου δεν έχει νόημα, κάθε φορά που εμφανίζονται, να δημιουργείται και από ένα ηλεκτρονικό αρχείο.