Διαδρομές Φακέλων και Οργάνωση σε υποφακέλους

Οι προεπιλεγμένες θέσεις των φακέλων αποθήκευσης των ηλεκτρονικών αρχείων, μπορούν να αλλάξουν, από την κεντρική φόρμα, διαδρομή «ΑρχείοΕπιλογές ΛογιστήΓενικές Ρυθμίσεις», εικόνα 31.1.

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε κεφάλαιο_27 - Ρύθμιση [3] - Ρύθμιση[4].


εικόνα 31.1


Στα ηλεκτρονικά αρχεία γίνεται ομαδοποίηση των παραστατικών σε υποφακέλους, η οποία κατά σειρά αποτελείται από τα εξής επίπεδα:

  • Από την οντότητα
  • Από το έτος
  • Μόνο στο Γενικό Ηλεκτρονικό Αρχείο, υπάρχει και ένα τρίτο επίπεδο για το είδος των τηρούμενων εντύπων (Φ, Ε, κτλ.).

Αν η οργάνωση του Γενικού Ηλεκτρονικού Αρχείου, δεν σας ικανοποιεί, μπορείτε να δημιουργήσετε άλλο δικό σας, αλλά το ARBITRANS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  δεν θα διαγραφεί και θα εξακολουθήσει να υπάρχει παράλληλα.

Αντίθετα, όσον αφορά το αρχείο των ΜΥΦ, αυτό δεν μπορεί να τηρείται παράλληλα με κανένα άλλο.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα αρχεία τα οποία προορίζονται να αποθηκευτούν στο φάκελο «ARBITRANS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ», θα αποθηκευτούν εκεί, ανεξάρτητα από την τυχόν απόφαση του χρήστη να τα αποθηκεύσει και σε κάποιο άλλο φάκελο.