Τα Ηλεκτρονικά Αρχεία που δημιουργούνται αυτόματα

Υπάρχουν δύο ηλεκτρονικά αρχεία:

  1. Το ηλεκτρονικό αρχείο που είναι αποκλειστικά για τις ΜΥΦ. Σε αυτό σώζονται μόνο τα υποβαλλόμενα αρχεία των ΜΥΦ καθώς και οι αντίστοιχες καταστάσεις Excel.

Ονομασία Φακέλου: ARBITRANS ΜΥΦ

Προεπιλεγμένη Θέση: Επιφάνεια Εργασίας

Δεν θα αναφερθούμε περισσότερο σε αυτό το εξειδικευμένο αρχείο επειδή το θέμα αναπτύσσεται πλήρως στην ενότητα των ΜΥΦ, βλέπε κεφάλαιο_149.

  1. Το γενικό ηλεκτρονικό αρχείο, για όλες τις άλλες περιπτώσεις, το οποίο για συντομία θα το αποκαλούμε και, απλά, «Ηλεκτρονικό Αρχείο».

Ονομασία Φακέλου:  ARBITRANS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Προεπιλεγμένη Θέση: Επιφάνεια Εργασίας