Το Γενικό Ηλεκτρονικό αρχείο ή απλά «Ηλεκτρονικό Αρχείο»

Το ίδιο το πρόγραμμα, αποτελεί από μόνο του ένα ηλεκτρονικό αρχείο, η λειτουργία του οποίου δεν διακόπτεται ποτέ, ακόμη και αν δεν ανανεώσετε τη συνδρομή σας (διακόπτεται μόνο η δυνατότητα εισαγωγής και τροποποίησης παραστατικών).

Όμως το παραπάνω αρχείο ο λογιστής δεν μπορεί να το δώσει στον πελάτη του, ή να το μεταφέρει σε άλλο PC. Χρειάζεται και ένα Ηλεκτρονικό Αρχείο σε ανεξάρτητο φάκελο.

Η μορφή αυτού του αρχείου, έχει διαμορφωθεί όπως φαίνεται στην εικόνα 31.2.

       

εικόνα 31.2