Ο Τρόπος Διαχείρισης των Υποχρεώσεων

Η διαχείριση των υποχρεώσεων έχει σκοπό να βοηθήσει το χρήστη της εφαρμογής στην οργάνωση και την παρακολούθηση των υποχρεώσεων του. Γίνεται, είτε από το Menu της κεντρικής φόρμας επιλέγοντας «Αρχείο🡪Υποχρεώσεις Οντοτήτων», όπως στην εικόνα 17.1, σημείο [1], είτε από το κουμπί «Διαχείριση Υποχρεώσεων», σημείο [2].


εικόνα 17.1


Αν κάνουμε κλικ στο κουμπί «Διαχείριση Υποχρεώσεων» θα εμφανιστεί η κεντρική φόρμα της Διαχείρισης των Υποχρεώσεων, εικόνα 17.2.


εικόνα 17.2