Ο Τρόπος Διαχείρισης των Υποχρεώσεων

Η διαχείριση των υποχρεώσεων έχει σκοπό να βοηθήσει το χρήστη της εφαρμογής στην οργάνωση και την παρακολούθηση των υποχρεώσεων του. Γίνεται, είτε από το Menu της κεντρικής φόρμας επιλέγοντας «ΑρχείοΥποχρεώσεις Οντοτήτων», όπως στην εικόνα 17.1, σημείο [1], είτε από το κουμπί «Διαχείριση Υποχρεώσεων», σημείο [2].


εικόνα 17.1


Αν κάνουμε κλικ στο κουμπί «Διαχείριση Υποχρεώσεων» θα εμφανιστεί η κεντρική φόρμα της Διαχείρισης των Υποχρεώσεων, εικόνα 17.2.


εικόνα 17.2