Εισαγωγή Ταμειακής Μηχανής

Για να γίνει η εισαγωγή μίας ταμειακής μηχανής επιλέγετε «ΑρχείοΙδιώτεςΤαμειακές ΜηχανέςΕισαγωγή» (εικόνα 16.1), ή «ΑρχείοΕπιχειρήσειςΤαμειακές Μηχανές Εισαγωγή», ανάλογα με το αν η οντότητα είναι «Ιδιώτης» ή «Επιχείρηση» (Ο.Ε., Ε.Ε., κτλ.).


εικόνα 16.1


Στη φόρμα που θα εμφανιστεί (εικόνα 16.2), επιλέγετε τον Ιδιώτη ή την Επιχείρηση, στον οποίο θα προστεθεί η Τ.Μ.


εικόνα 16.2


Θα ανοίξει η φόρμα εισαγωγής της Τ.Μ. (εικόνα 16.3). Στη φόρμα αυτή, εισάγετε τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) της Τ.Μ. και έναν αριθμό που συμπληρώνει τον συμβολισμό της και ακολουθεί τη σύντμηση ΦΤΜ (π.χ. ΦΤΜ1).


εικόνα 16.3


Στην εικόνα 16.3, η Τ.Μ. πήρε την ονομασία ΦΤΜ1 και της έχει δοθεί, ο κωδικός 003. Με την ονομασία ΦΤΜ1, μπορούν να υπάρχουν και άλλες Τ.Μ., η κάθε μία σε διαφορετική οντότητα, αλλά με τον κωδικό 003 καμία άλλη.

Ο «Κωδικός Τ.Μ.» δίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα (δεν περιορίζεται μόνο σε 3 ψηφία, αν χρειαστεί > 999).