016. Ταμειακές Μηχανές (Τ.Μ.)

>>>  Εισαγωγή Ταμειακής Μηχανής

>>>  Αλλαγή των στοιχείων εισηγμένης Ταμειακής Μηχανής

>>>  Διαγραφή ταμειακής μηχανής

>>>  Ταμειακή μηχανή συνδεδεμένη με συγκεκριμένο Υποκατάστημα