Αλλαγή των στοιχείων εισηγμένης Ταμειακής Μηχανής

Δεν επιτρέπεται η αλλαγή στη συντετμημένη ονομασία Τ.Μ. Επιτρέπονται όμως να αλλαχτούν τα εξής στοιχεία:

  • Η αλλαγή του Α.Μ. (αν τον είχατε πληκτρολογήσει λάθος),
  • Η ακύρωση της Τ.Μ., όταν αυτή πρόκειται να αντικατασταθεί, να αποσυρθεί κτλ.

Επιλέγετε, ανάλογα με το αν πρόκειται για «Ιδιώτη» ή «Επιχείρηση»:

«ΑρχείοΙδιώτεςΤαμειακές ΜηχανέςΕύρεση/Επεξεργασία», εικόνα 16.1, ή

«ΑρχείοΕπιχειρήσειςΤαμειακές Μηχανές Εύρεση/Επεξεργασία»

Θα εμφανιστεί η φόρμα αναζήτησης Ταμειακής Μηχανής (εικόνα 16.4). Κάντε κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση Ταμειακής Μηχανής».


εικόνα 16.4


Όταν επιλέξετε την Τ.Μ. που ζητάτε (με διπλό κλικ), θα εμφανιστεί η παρακάτω φόρμα (εικόνα 16.5).


εικόνα 16.5


Παρατηρήστε ότι το πεδίο «Σύντμηση Εσόδων», είναι κλειστό, ενώ έχει ανοίξει το κουτάκι «Ακύρωση», το οποίο, μπορείτε να μαρκάρετε.

Αν τυχόν επανέλθει η Τ.Μ. σε λειτουργία, μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά. Η σύντμηση «ΦΤΜ1» δεν αλλάζει ούτε διαγράφεται.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η αλλαγή του Α.Μ. έμεινε ανοικτή μόνο για περίπτωση λάθους στον Α.Μ. και όχι για την αντικατάσταση της Τ.Μ. Στην περίπτωση νέας Τ.Μ. πρέπει να γίνεται εισαγωγή με άλλο ΦΤΜ.