Διαγραφή Υποκαταστήματος

Για να διαγράψετε ένα υποκατάστημα, από την κεντρική φόρμα του προγράμματος, καλείτε τη διαδρομή «ΕπιχειρήσειςΥποκαταστήματαΔιαγραφή» (εικόνα 15.4), αν πρόκειται για Επιχείρηση, ή την διαδρομή «ΙδιώτεςΥποκαταστήματαΔιαγραφή», αν πρόκειται για Ιδιώτη.


εικόνα 15.4


Αφού επιλέξετε την οντότητα, στην φόρμα που θα ανοίξει, επιλέγετε τα Υποκαταστήματα που θέλετε να διαγράψετε και κάντε κλικ στο κουμπί «Διαγραφή». Θα σας ζητηθεί ο κωδικός ασφαλείας (αρχική τιμή 123456).

Θα εμφανιστεί η γνωστή φόρμα διαγραφής (εικόνα 15.5). Η λειτουργία της είναι ακριβώς η ίδια με κάθε άλλη φόρμα διαγραφής του προγράμματος, δηλαδή, επιλέγετε τα Υποκαταστήματα που θέλετε να διαγράψετε, σημείο [1], κάνετε κλικ στο κουμπί  , σημείο [2] και μετά κλικ στο κουμπί «Διαγραφή», σημείο [3].


εικόνα 15.5


ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την διαγραφή του υποκαταστήματος διαγράφονται ταυτόχρονα και όλα τα παραστατικά και τα πάγια που αντιστοιχούν σε αυτό.

Η λειτουργία αυτή δεν είναι αναστρέψιμη.