Διαγραφή Υποκαταστήματος

Για να διαγράψετε ένα υποκατάστημα, από την κεντρική φόρμα του προγράμματος, καλείτε τη διαδρομή «Επιχειρήσεις🡪 Υποκαταστήματα🡪Διαγραφή» (εικόνα 15.4), αν πρόκειται για Επιχείρηση, ή την διαδρομή «Ιδιώτες🡪Υποκαταστήματα🡪Διαγραφή», αν πρόκειται για Ιδιώτη.


εικόνα 15.4


Αφού επιλέξετε την οντότητα, στην φόρμα που θα ανοίξει, επιλέγετε τα Υποκαταστήματα που θέλετε να διαγράψετε και κάντε κλικ στο κουμπί «Διαγραφή». Θα σας ζητηθεί ο κωδικός ασφαλείας (αρχική τιμή 123456).

Θα εμφανιστεί η γνωστή φόρμα διαγραφής (εικόνα 15.5). Η λειτουργία της είναι ακριβώς η ίδια με κάθε άλλη φόρμα διαγραφής του προγράμματος, δηλαδή, επιλέγετε τα Υποκαταστήματα που θέλετε να διαγράψετε, σημείο [1], κάνετε κλικ στο κουμπί  , σημείο [2] και μετά κλικ στο κουμπί «Διαγραφή», σημείο [3].


εικόνα 15.5


ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την διαγραφή του υποκαταστήματος διαγράφονται ταυτόχρονα και όλα τα παραστατικά και τα πάγια που αντιστοιχούν σε αυτό. Η λειτουργία αυτή δεν είναι αναστρέψιμη.