Εισαγωγή Υποκαταστήματος

Για να εισάγετε ένα νέο υποκατάστημα σε κάποιαν οντότητα:

  • Αν το υποκατάστημα ανήκει σε «Ιδιώτη», επιλέξτε τη διαδρομή «Αρχείο🡪Ιδιώτες🡪 Υποκαταστήματα🡪Εισαγωγή…» (εικόνα 15.1).
  • Αν ανήκει σε «Επιχείρηση» την «Αρχείο🡪Επιχειρήσεις🡪Υποκαταστήματα🡪Εισαγωγή»


εικόνα 15.1


Αφού επιλέξετε την οντότητα, στην επόμενη φόρμα (εικόνα 15.2), εισάγετε τα στοιχεία του υποκαταστήματος και κάνετε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή». Αν το υποκατάστημα έχει λογιστική αυτοτέλεια, μην παραλείψετε να μαρκάρετε την αντίστοιχη ένδειξη.


εικόνα 15.2


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η Προβολή και η Εκτύπωση των βιβλίων Εσόδων-Εξόδων, επιτρέπεται μόνο σε Υποκαταστήματα που έχουν λογιστική αυτοτέλεια. Αν τυχόν κάποιο Υποκατάστημα,  έχετε λόγους να θέλετε να το παρακολουθείτε αναλυτικά, παρόλο ότι δεν έχει λογιστική αυτοτέλεια (π.χ. για να διαπιστώσετε κατά πόσο είναι κερδοφόρο ή όχι) θα πρέπει να μαρκάρετε αυτή την επιλογή για να το διαχειρίζεστε σαν να είχε αυτοτέλεια.