Αναζήτηση και Επεξεργασία Υποκαταστήματος

Για να αναζητήσετε και να επεξεργαστείτε ένα υποκατάστημα, επιλέγετε την διαδρομή

 «ΑρχείοΙδιώτεςΥποκαταστήματαΕύρεση/Επεξεργασία..», εικόνα 15.1, ή

 «ΑρχείοΕπιχείρησηΥποκαταστήματαΕύρεση/Επεξεργασία…», ανάλογα με το αν πρόκειται για Επιχείρηση ή για Ιδιώτη. Από τη φόρμα που θα ανοίξει, εικόνα 15.3, επιλέγετε το υποκατάστημα που επιθυμείτε. Θα εμφανιστεί η φόρμα εισαγωγής υποκαταστημάτων, εικόνα 15.2, αλλά το κουμπί «Εισαγωγή» θα αναφέρεται ως «Ενημέρωση».


εικόνα 15.3