Καρτέλα "Λοιπά 1" - URL, Email, Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου, κλπ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ίδια ακριβώς διαδικασία χρησιμοποιείται τόσο στη φόρμα «Νέος Ιδιώτης», όσο και στην «Νέα Επιχείρηση». Οι εικόνες, στη συνέχεια, προέρχονται από τη φόρμα «Νέος Ιδιώτης».


Κάνετε κλικ στην καρτέλα «Λοιπά» (εικόνα 11.1).


εικόνα 11.1


Η συμπλήρωση των στοιχείων της καρτέλας «Λοιπά» είναι απλή. Κάνετε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί [1] ή [2] ή [3] ή [4] στην εικόνα 11.1 και θα ανοίξει η αντίστοιχη φόρμα εισαγωγής των στοιχείων, όπως φαίνεται στην εικόνα 11.2.

Αν πραγματοποιείτε πωλήσεις ή παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, μαρκάρετε τις αντίστοιχες επιλογές στο σημείο [5], όπως στην εικόνα 11.1.


εικόνα 11.2


Αν πραγματοποιείτε πωλήσεις ή παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, μαρκάρετε τις αντίστοιχες επιλογές στο σημείο [5], όπως στην εικόνα 11.1.

Βάσει της προβλεπόμενης από την ΑΑΔΕ διαδικασίας, οι πίνακες στην εικόνα 11.1, μπορούν, μέσω αρχείων τύπου CSV, να μεταφερθούν στην ΑΑΔΕ στο Ε3, που θα υποβληθεί. Η δημιουργία των αρχείων CSV, γίνεται μέσω της φόρμας προετοιμασίας του Ε3.

Στην εικόνα 11.3, βλέπουμε ότι οι αντίστοιχοι πίνακες του εντύπου Ε3 είναι οι 039 [1], 042 [2], 045 [3] και 037 [4]. Η δήλωση συναλλαγών μέσω διαδικτύου, σημείο [5] στην  εικόνα 11.1, μεταφέρεται στους κωδικούς 043[5] και 044[5] που φαίνονται στην εικόνα 11.3.


εικόνα 11.3