002. Εγκατάσταση και Ενεργοποίηση της Βασικής Έκδοσης

>>> Διαδικασία Εγκατάστασης

>>> Ενεργοποίηση της εφαρμογής

>>> Για ένα γρήγορο ξεκίνημα