Διαδικασία Εγκατάστασης

Η εγκατάσταση της εφαρμογής, όταν είναι εγκατεστημένος και πλήρως παραμετροποιημένος ο Microsoft SQL Server, είναι πολύ απλή, και χρειάζονται μόλις ένα με δύο λεπτά. Γι’ αυτό, όλα τα updates, γίνονται απευθείας από τον χρήστη και δεν παρουσιάζουν καμία δυσκολία.

Μόνο κατά την αρχική εγκατάσταση, απαιτείται αρκετός χρόνος, επειδή, μετά την εγκατάσταση του προγράμματος, γίνεται η εγκατάσταση και η παραμετροποίηση του Microsoft SQL Server. Ο χρόνος που απαιτείται, για την εγκατάσταση του Microsoft SQL Server, κυμαίνεται, ανάλογα με το μηχάνημα, συνήθως, από 15 έως 30 λεπτά.

Παρόλον ότι η διαδικασία αυτή είναι απόλυτα αυτοματοποιημένη, έχει διαπιστωθεί ότι, αποτυγχάνουν αρκετές εγκαταστάσεις. Οι πιθανότητες αποτυχίας είναι περισσότερες, όταν η εγκατάσταση γίνεται ενώ είναι φορτωμένα και άλλα προγράμματα που χρησιμοποιούν τον MS SQL Server ή είναι εφαρμογές λογιστικής. Επίσης, δεν θα πρέπει να εκκρεμούν να γίνουν updates των Windows, τα οποία, ως γνωστό, απαιτούν την επανεκκίνηση του συστήματος.

Γι’ αυτό πριν την εγκατάσταση, συνιστάται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, για να είσαστε σίγουροι ότι, δεν εκκρεμούν updates tων Windows και ότι όλες οι εφαρμογές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εγκατάσταση του MS SQL Server, είναι κλειστές.

Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, η πλήρως λειτουργική έκδοση Trial είναι πλέον έτοιμη. Στην οθόνη του υπολογιστή θα δείτε τα παρακάτω εικονίδια (εικόνα 02.1).

  • Αν κάνετε κλικ στο «Αρχεία Arbitrans», θα δείτε τα αρχεία με οδηγίες χρήσης.
  • Ξεκινάτε το πρόγραμμα, με διπλό κλικ στο εικονίδιο «Arbitrans».

εικόνα 02.1Στην πρώτη εκκίνηση, θα εμφανιστεί  η εικόνα 02.2, η οποία σας ενημερώνει ότι πρόκειται για την δοκιμαστική (Trial) έκδοση, η οποία ισχύει για 30 ημέρες.


εικόνα 02.2