Ενεργοποίηση της εφαρμογής

Μετά από τα παραπάνω, κάνοντας κλικ στο κουμπί «ΟΚ» στην εικόνα 02.2, θα δείτε την κεντρική φόρμα όπως φαίνεται στην εικόνα 02.3. Για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα, αν έχετε ήδη κωδικούς, ή για να το αγοράσετε κάντε κλικ στην επιλογή «Αγορά» στο menu.ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ARBITRANS

Οι παρακάτω συντμήσεις χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα και στο manual, για να απλοποιηθεί η επανάληψη και η διευκρίνηση όρων, που χρησιμοποιούνται πολύ συχνά.

      «Ιδιώτης»:          Η Οντότητα, η οποία είναι Ατομική Επιχείρηση.

                                    Ο ίδιος όρος χρησιμοποιείται και για το Φυσικό πρόσωπο.

      «Επιχείρηση»:   Κάθε άλλη οντότητα (δηλαδή νομικό πρόσωπο), όπως είναι η

                                    Ομόρρυθμος Εταιρεία (Ο.Ε.) ή η Ετερόρρυθμος Εταιρεία (Ε.Ε.).

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ARBITRANS

Προσέξτε την χρήση του όρου «Πελάτης» στο πρόγραμμα:

  • Οι πελάτες του λογιστή, στο παρόν manual, αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο με τον όρο «Οντότητες» και ουδέποτε ως «Πελάτες».
  • Όταν χρησιμοποιείται ο όρος «Πελάτης», τότε αναφέρεται αποκλειστικά στον πελάτη κάποιας «Οντότητας».

Για τα Εκδιδόμενα Στοιχεία (τιμολόγια, αποδείξεις κτλ.) χρησιμοποιείται, σχεδόν πάντα, ο όρος «Παραστατικά» επειδή η λέξη στοιχείο έχει και άλλες χρήσεις. Ο όρος «Στοιχείο» χρησιμοποιείται μόνο όταν αποτελεί τμήμα κάποιας ονομασίας π.χ. «Ειδικό Στοιχείο Αυτοπαράδοσης», κτλ.εικόνα 02.3

       

Θα εμφανιστεί η φόρμα που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή των κωδικών αγοράς ή ενεργοποίησης της εφαρμογής, όπως φαίνεται στην εικόνα 02.4.


εικόνα 02.4


Συμπληρώνετε τα απαραίτητα στοιχεία, από την άδεια χρήσης του προγράμματος, που σας έχει σταλεί με email, εικόνα 02.5. Τα εντοπίζετε εύκολα, επειδή είναι με κόκκινα γράμματα. Στη συνέχεια κάνετε κλικ στο πλήκτρο «Ενεργοποίηση».

Μετά την ενεργοποίηση, όταν θα εκκινεί το πρόγραμμα, θα βλέπετε την κεντρική φόρμα του προγράμματος, όπως στην εικόνα 02.3, αλλά χωρίς την επιλογή Αγορά. Οι περιορισμοί που υπάρχουν στην Trial έκδοση θα δείτε ότι έχουν αναιρεθεί.


Η δοκιμαστική (Trial) έκδοση, αν και απόλυτα λειτουργική, υπόκειται στους εξής δύο περιορισμούς:

(α) Δεν σας επιτρέπει να συνδεθείτε με την ΑΑΔΕ για να υποβάλλετε απευθείας τα έντυπα Φ2, Ε3.

(β) Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές του Λογιστή. Μεταξύ αυτών είναι και τα στοιχεία του λογιστή, όπου δεν μπορείτε να τα διαγράψετε και να εισάγετε τα δικά σας στοιχεία.εικόνα 02.5