Για ένα γρήγορο ξεκίνημα

Βήμα 1ο: Δείτε τα Εκπαιδευτικά Video

Στην κεντρική φόρμα του προγράμματος, εικόνα 02.6 επιλέγετε «Βοήθεια 🡪Παρακολούθηση εκπαιδευτικών Video».


εικόνα 02.6


Συνιστάται, πρώτα να μελετήσετε όλα τα εκπαιδευτικά Βίντεο, με υπομονή, χωρίς να παραλείψετε κανένα τμήμα τους. Όλα μαζί διαρκούν μόλις 90 λεπτά.

Μετά θα γνωρίζετε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε ένα εύκολο ξεκίνημα.

Τα υπόλοιπα θα τα μάθετε … εργαζόμενοι.


Βήμα 2ο: Μάθετε πως θα εισάγετε εύκολα τους πελάτες και τους προμηθευτές

Επιλέγετε τη διαδρομή «Βοήθεια🡪Παρακολούθηση εκπαιδευτικών Video🡪 Εισαγωγή Πελατών-Προμηθευτών από Excel..» (εικόνα 02.7). Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες δίνονται στην ενότητα ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, βλέπε κεφάλαιο_23.


εικόνα 02.7


Βήμα 3ο: Ξεφυλλίστε το Manual, αλλά μόνο σε επίπεδο αριθμημένων επικεφαλίδων.

Το παρόν manual, είναι δομημένο ως διδακτικό βοήθημα. Αν έχετε διαθέσιμο χρόνο και διάθεση, μπορείτε να μάθετε το πρόγραμμα μελετώντας το. Στην πραγματικότητα οι σελίδες του είναι πολύ λιγότερες, αφού κατά τα 2/3 τουλάχιστον αποτελείται από εικόνες.

Θα σας προτείναμε όμως να το χρησιμοποιείτε μόνο ως Reference Manual. δηλαδή όταν θα θέλετε να ενημερωθείτε κάτι εξειδικευμένο, ή να το δείτε περισσότερο αναλυτικά.

Στο τέλος του manual, υπάρχει και πλήρες αλφαβητικό ευρετήριο.