Δημιουργία βάσεων δεδομένων

Για τη δημιουργία των βάσεων δεδομένων, χρησιμοποιείται το εργαλείο Microsoft SQL Server έκδοση Express 2012, το οποίο παρέχεται από την Microsoft δωρεάν. Ο κυριότερος περιορισμός του, είναι ότι δέχεται βάσεις που περιέχουν μέχρι 10 Gb δεδομένων.

Φυσικά, στην περίπτωση που ο χρήστης του προγράμματος έχει μεγάλο όγκο δεδομένων, μπορεί να χρησιμοποιήσει και τις εκδόσεις του MS SQL Server που παρέχονται με πληρωμή. Η ανάγκη όμως για περισσότερα δεδομένα από 10 Gb, πολύ σπάνια θα μπορούσε να συμβεί.

 Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για 50 εισηγμένες οντότητες, έχει διαπιστωθεί ότι ο χώρος που καταλαμβάνεται στη βάση δεδομένων, είναι περίπου 25-40 Mb για κάθε έτος. Δεδομένου ότι, στις εκδόσεις Microsoft SQL Server Express, υποστηρίζονται βάσεις με όγκο δεδομένων μέχρι και 10 Gb, διαπιστώνουμε ότι θα απαιτηθούν 10240 / 40 = 256 έτη τουλάχιστον για να γεμίσει ο διαθέσιμος χώρος.