Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Οι απαιτήσεις σε επεξεργαστή και σε χώρο στο σκληρό δίσκο είναι πολύ μικρές. Οποιοδήποτε μηχάνημα με επεξεργαστή διπλού πυρήνα, συχνότητας 1,2 GHz και με λειτουργικό σύστημα από Windows 7 και άνω, είναι κατάλληλο.

Το πρόγραμμα υπάρχει σε δύο μορφές:

(α) Βασική έκδοση ή FreeLancer, που περιλαμβάνει μόνο μία εγκατάσταση σε ένα μηχάνημα.

(β) Έκδοση δικτύου ή Professional, που περιλαμβάνει 5 αρχικές εγκαταστάσεις (Server + 4 τερματικά), δυνάμενη να επεκταθεί σε απεριόριστο αριθμό τερματικών.

Για την εγκατάσταση της Βασικής έκδοσης, άδεια χρήσης FreeLancer, απαιτούνται:

  • Λειτουργικό σύστημα Windows 7 ή 8 ή 8.1 ή 10.
  • Για την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων, είναι απαραίτητη η ύπαρξη των Microsoft Word και Excel, έκδοση 2007 ή νεότερη, καθώς και του Abode\Acrobat Reader.
  • Να υπάρχει σύνδεση στο Internet.

Για την εγκατάσταση της έκδοσης Δικτύου, άδεια χρήσης Professional, απαιτούνται:

  • Τα τερματικά του δικτύου να έχουν τις παραπάνω προδιαγραφές.
  • Αν η εγκατάσταση γίνει σε κεντρικό Server, απαιτείται λειτουργικό σύστημα MS Windows Server 2012 ή νεότερο.
  • Αν η εγκατάσταση γίνει σε τοπικό δίκτυο, το τερματικό που θα χρησιμοποιείται ως Server αρκεί να έχει λειτουργικό Windows 7. Προτείνεται όμως, να χρησιμοποιηθεί το ταχύτερο από τα διαθέσιμα μηχανήματα, με το πλέον σύγχρονο λειτουργικό.

Δεν υποστηρίζονται τα συστήματα Windows XP και Vista.