Αδυναμία εκτύπωσης όταν ο default εκτυπωτής είναι ο OneNote

Στην περίπτωση αυτή, σε μερικά συστήματα, ενώ οι εκτυπώσεις στέλνονται χωρίς πρόβλημα στο OneNote, δεν ισχύει το ίδιο όταν επιλεγεί από τη φόρμα εκτύπωσης άλλος εκτυπωτής. Δεν έχει διαπιστωθεί η αιτία του προβλήματος. Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης είναι να οριστεί, μέσα από το Control Panel, ως default εκτυπωτής, αυτός στον οποίο θέλετε να λαμβάνετε τις εκτυπώσεις. Εναλλακτικά, μπορεί η κατάσταση να παραμείνει ως έχει και τις εκτυπώσεις να τις κάνετε μέσα από το OneNote.