Τα όρια εκτύπωσης βγαίνουν εκτός των ορίων του εκτυπωτή

Συμβαίνει σε παλιούς κυρίως εκτυπωτές. Ελέγξτε πρώτα αν έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση για συρρίκνωση σε μέγεθος σελίδας. Αν έχετε Windows 7 και άνω, μπορείτε να στέλνετε τις εκτυπώσεις στο OneNote και από εκεί να τις τυπώνετε (αλλάζοντας και τα περιθώρια αν χρειάζεται). Εναλλακτική λύση είναι να κάνετε εξαγωγή σε PDF και να το τυπώσετε.