Εμφάνιση «Error» αντί του περιεχομένου της «προεπισκόπησης»

Σε μερικές περιπτώσεις, που μέχρι τώρα εμφανίζονται πολύ σπάνια και μόνο σε παλαιά μηχανήματα, όταν δοκιμάσετε να κάνετε προεπισκόπηση κάποιου εντύπου ή βιβλίου κτλ., σας παρουσιάζεται καμιά φορά, ένα μήνυμα λάθους στην οθόνη και δεν φαίνεται το περιεχόμενο που αναμένετε να δείτε. Το μήνυμα αυτό αναγράφει τα εξής:

Το παραπάνω μήνυμα δεν οφείλεται σε κάποιο πρόβλημα του προγράμματος, ούτε είναι κάτι που μπορεί να διορθωθεί, αφού η προέλευση του είναι άγνωστη. Αν τυχόν το δείτε αυτό, μην ανησυχήσετε. Η αποκατάσταση του είναι πολύ εύκολη όπως φαίνεται στην εικόνα 172.1. Απλά κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Refresh” του menu της εκτύπωσης.


εικόνα 172.1


Το πρόβλημα, ενδέχεται να παρουσιαστεί και σε άλλες εκτυπώσεις, όπως των καρτελών, των παγίων κτλ. Αντιμετωπίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.