Γνωστές περιπτώσεις προβλημάτων που δεν αποκαθίστανται

Πρόκειται για προβλήματα που δεν οφείλονται στο τρόπο ανάπτυξης του λογισμικού και για τον λόγο αυτό δεν μπορούν να διορθωθούν από την ομάδα ανάπτυξης.

Κατά πάσα πιθανότητα, αν τυχόν σας παρουσιαστεί κάποιο από τα παρακάτω προβλήματα, οφείλεται, είτε σε κάποιο σφάλμα (bug) που υπάρχει στο λογισμικό ανάπτυξης της εφαρμογής ή οφείλεται σε κάποιο πρόβλημα ασυμβατότητας μεταξύ του λογισμικού ανάπτυξης και του hardware του υπολογιστή.