Η εισαγωγή των παραληπτών SMS

Στην εικόνα 170.1, συμπληρώστε το πεδίο «Από:» με την επωνυμία σας και στο πεδίο «Προς:» τον αριθμό κινητού βάζοντας το 30 μπροστά (αριθμός χώρας). Όταν εισάγετε πολλά κινητά τα διαχωρίζετε με κόμμα και κενό χαρακτήρα π.χ. 306937000000, 306942000000.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στο πεδίο «Από:» δεν επιτρέπονται αριθμοί. Μόνο αλφαβητικοί χαρακτήρες.


Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό εισηγμένης οντότητας, κάνοντας κλικ  στο κουμπί «+». Στην φόρμα που θα εμφανιστεί (εικόνα 170.2), προβάλλονται όλοι οι Ιδιώτες ή οι Επιχειρήσεις με την επωνυμία τους. Δίπλα από κάθε ονοματεπώνυμο ή επωνυμία υπάρχει μία ένδειξη «+», την οποία πρέπει να την πατήσετε για να δείτε τα τηλέφωνά τους. Στην συνέχεια κάνετε διπλό κλικ Click στο τηλέφωνο που θέλετε να προσθέσετε.


εικόνα 170.2


Αφού έχετε επιλέξει όλους τους παραλήπτες που επιθυμείτε, κάνετε κλικ στο κουμπί «Αποστολή SMS», στην εικόνα 170.2 και οι επιλεγμένοι παραλήπτες θα εισαχθούν στην φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 170.1.