ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

169. Επικοινωνία με τον Κατασκευαστή

170. Αποστολή SMS