170. Αποστολή SMS

>>>

>>> Εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής SMS

>>> Η εισαγωγή των παραληπτών SMS

>>> Ιστορικό Μηνυμάτων