Αρχείο Ενσώματων και Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων

Η αναλυτική ανάπτυξη, υπάρχει στο κεφάλαιο 152. Στη φόρμα των Εντύπων, επιλέγετε «Ειδικά Έντυπα» και μετά «Αρχείο ενσώματων και Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων» (εικόνα 164.1).


εικόνα 164.1


Εκεί κάνετε κλικ στο κουμπί «Ειδικά Έντυπα», και μετά, στη φόρμα που θα εμφανιστεί στο «Συγκεντρωτική Καρτέλα Παγίων» (εικόνα 164.2).


εικόνα 164.2


Θα σας ζητηθεί να ορίσετε πρώτα το έτος χρήσης. Την καρτέλα που θα προκύψει (εικόνα 164.3), μπορείτε να την εκτυπώσετε, ή να τη σώσετε σε μορφή PDF, Excel ή Word. Για την εκτύπωση πρώτα επιλέγετε τα πάγια που θέλετε να εκτυπώσετε. Για όλα, κάνετε κλικ στο κουμπί «Εκτύπωση Όλων» [1]. Μετά κάνετε κλικ στο κουμπί «Εκτύπωση» [2].


εικόνα 164.3


Η εκτύπωση αποτελείται από δύο τμήματα. Πρώτα εκτυπώνεται το αρχείο χρήσης του έτους που ζητήθηκε, εικόνα 164.4 και μετά εκτυπώνεται το αρχείο με τα αποσβεσμένα πάγια των προηγουμένων ετών, εικόνα 164.5.


εικόνα 164.4

       

εικόνα 164.5