Αλλαγή της επιλογής "Εφάπαξ Απόσβεση"

Το ξεκλείδωμα γίνεται μόνο σε περίπτωση που το ποσό είναι τέτοιο που επιτρέπεται η εφάπαξ απόσβεση, όπως βλέπουμε στην εικόνα 161.6, σημείο [1].

Ο χρήστης μπορεί να μαρκάρει την επιλογή «Εφάπαξ Απόσβεση» και εκ των υστέρων, εάν χρειαστεί [2] (ενδέχεται π.χ. να ξέχασε να μαρκάρει, ή να δει εκ των υστέρων ότι τον συμφέρει να αποσβέσει το πάγιο εφάπαξ, ή το αντίθετο). Μετά κάνει κλικ στο κουμπί «Επανυπολογισμός Καρτέλας Παγίου» [3].


εικόνα 161.6


Το αποτέλεσμα φαίνεται στην εικόνα 161.7. Για να αποθηκευτούν οι αλλαγές πρέπει να γίνει κλικ στο κουμπί «Ενημέρωση Παγίου» [4].


εικόνα 161.7