Τροποποίηση Καρτέλας Παγίου

Από την κεντρική φόρμα του προγράμματος, επιλέγετε «Τήρηση Βιβλίων🡪Καρτέλες Παγίων🡪Εύρεση/Εκτύπωση Καρτέλας» εικόνα 161.1 και επιλέγετε το πάγιο που σας ενδιαφέρει το οποίο εμφανίζεται όπως στην εικόνα 161.2.

Τα μόνα πεδία που επιτρέπεται, σε εισηγμένη καρτέλα παγίου, να τροποποιηθούν χωρίς προϋποθέσεις, είναι η «Περιγραφή του Παγίου» και η «Κατάσταση του Παγίου». Κάτω από προϋποθέσεις είναι δυνατή η τροποποίηση και ορισμένων ακόμη πεδίων.


εικόνα 161.1