Εξουσιοδότηση

Η φόρμα συμπλήρωσης της εξουσιοδότησης, φαίνεται στην εικόνα 155.5. Στη φόρμα αυτή, την ημερομηνία μπορείτε να τη συμπληρώσετε αριθμητικά, δηλαδή 01/02/2018, ή ακόμη συντομότερα 01022018, όπως φαίνεται στην εικόνα 155.6 και αυτή θα μετατραπεί αυτόματα σε πλήρη αλφαβητική διατύπωση.


εικόνα 155.5


εικόνα 155.6


Η αντίστοιχη προβολή και εκτύπωση φαίνεται στην εικόνα 155.7. Πάντοτε στις εξουσιοδοτήσεις γίνεται η πλήρης μετατροπή της ημερομηνίας.


εικόνα 155.7


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το πλάτος της προεπισκόπησης, εικόνα 155.3 και εικόνα 155.7, είναι στην ελάχιστη δυνατή διάσταση, η οποία επιτυγχάνεται με διπλό κλικ πάνω στον τίτλο του εντύπου. Μετά, όλες οι επόμενες φόρμες θα ανοίγουν στην ελάχιστη δυνατή διάσταση. Η διαδικασία αυτή δεν είναι του προγράμματος, αλλά των Windows. Αν και είναι πολύ εξυπηρετική, παρουσιάζει το πρόβλημα ότι δεν είναι αναστρέψιμη. Ο μόνος τρόπος να την ακυρώσετε είναι να κλείσετε την εφαρμογή και να την ανοίξετε ξανά. Εν προκειμένω, κλείνετε τη φόρμα των Εντύπων και την ανοίγετε.