Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Επαγγελματία

Στην κατηγορία των Ειδικών Εντύπων υπάρχει  το έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Επαγγελματία με το οποίο δηλώνει ότι:

(α) Κατέβαλε το σύνολο των αποδοχών στο προσωπικό του.

(β) Κατέβαλε το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών

(γ) Ότι δεν πλήρωσε σε μετρητά ποσά άνω των 500 € για την εξόφληση παραστατικών.

Από τη σελίδα των εντύπων κάνουμε κλικ στο κουμπί «Ειδικά Έντυπα», εικόνα 155.8.


εικόνα 155.8


Μετά κάνουμε κλικ στο κουμπί «Υπεύθυνη Δήλωση Επαγγελματία», εικόνα 155.9. Θα εμφανιστεί η φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 155.10, προσυμπληρωμένη με τα στοιχεία της Επιχείρησης.


εικόνα 155.9


Αν στα στοιχεία της οντότητας έχουν εισαχθεί στοιχεία των Ενοικίων ή των Τραπεζικών λογαριασμών, αυτά θα εισαχθούν αυτόματα. Μπορούν όμως να προστεθούν κάνοντας κλικ στα αντίστοιχα κουμπιά. Οι βασικές σας ενέργειες είναι να μαρκάρετε, όπου χρειάζεται, τα κουμπιά στην περιοχή [1], εικόνα 155.10, να συμπληρώσετε τις τυχόν σημειώσεις σας [2] και τέλος να κάνετε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση» [3]. Θα ερωτηθείτε αν θέλετε, συγχρόνως με την αποθήκευση, να κάνετε Προεπισκόπηση/Εκτύπωση.


εικόνα 155.10


Σε περίπτωση που υπάρχουν επιπλέον ενοίκια, κάνετε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη Ενοικίου» [6]. Θα εμφανιστεί η εικόνα 155.11 την οποία και συμπληρώνετε.


εικόνα 155.11


Αντίστοιχα, για να προσθέσετε τραπεζικό Λογαριασμό κάνετε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη Τραπεζικού Λογαριασμού» [7] και συμπληρώνετε τη φόρμα της εικόνα 155.12.


εικόνα 155.12


       Η εκτύπωση του εντύπου φαίνεται στην εικόνα 155.13. Τα στοιχεία που τυχόν λείπουν, μπορούν να συμπληρωθούν χειρόγραφα.

Αν θέλετε το έντυπο να είναι εντελώς κενό, προκειμένου να το συμπληρώσει, ο υπεύθυνος της οντότητας, εξ ολοκλήρου χειρόγραφα, τότε, αφού μαρκάρετε τα κουμπιά της περιοχής [1], κάνετε κλικ στο κουμπί «Καθαρισμός» [4] και μετά το εκτυπώνετε από το κουμπί «Προεπισκόπηση» [5].

Φυσικά, στην περίπτωση αποκλειστικά χειρόγραφης συμπλήρωσης, δεν υφίσταται θέμα αποθήκευσης, μέσω κάποιου αντίστοιχου κουμπιού. Αν θέλετε να κρατήστε, στο αρχείο σας, την Υπεύθυνη Δήλωση της Οντότητας, σε ηλεκτρονική μορφή, θα πρέπει να τη σκανάρετε.


εικόνα 155.13