Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Επαγγελματία

Στην κατηγορία των Ειδικών Εντύπων προστέθηκε το έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Επαγγελματία με το οποίο δηλώνει ότι:

(α) Κατέβαλε το σύνολο των αποδοχών στο προσωπικό του.

(β) Κατέβαλε το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών

(γ) Ότι δεν πλήρωσε σε μετρητά ποσά άνω των 500 € για την εξόφληση παραστατικών.

Η φόρμα φαίνεται στην εικόνα 155.8 και είναι προσυμπληρωμένη με τα στοιχεία της Επιχείρησης. Αν στα στοιχεία της οντότητας έχουν εισαχθεί στοιχεία των ενοικίων ή των Τραπεζικών λογαριασμών, αυτά θα εισαχθούν αυτόματα. Μπορούν όμως να προστεθούν.


εικόνα 155.8


Μαρκάρετε, όπου χρειάζεται, τα κουμπιά στην περιοχή [1], εικόνα 155.8, συμπληρώνετε τις τυχόν σημειώσεις σας [2] και κάνετε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση» [3]. Θα ερωτηθείτε αν θέλετε, συγχρόνως με την αποθήκευση, να κάνετε Προεπισκόπηση/Εκτύπωση.

Η εκτύπωση του εντύπου φαίνεται στην εικόνα 155.9. Τα στοιχεία που τυχόν λείπουν, μπορούν να συμπληρωθούν χειρόγραφα.

Αν θέλετε το έντυπο να είναι εντελώς κενό, προκειμένου να το συμπληρώσει, ο υπεύθυνος της οντότητας, εξ ολοκλήρου χειρόγραφα, τότε, αφού μαρκάρετε τα κουμπιά της περιοχής [1], κάνετε κλικ στο κουμπί «Καθαρισμός» [4] και μετά το εκτυπώνετε από το κουμπί «Προεπισκόπηση» [5].

Φυσικά, στην περίπτωση αποκλειστικά χειρόγραφης συμπλήρωσης, δεν υφίσταται θέμα αποθήκευσης, μέσω του αντίστοιχου κουμπιού. Αν θέλετε να κρατήστε, στο αρχείο σας, την Υπεύθυνη Δήλωση της Οντότητας, σε ηλεκτρονική μορφή, θα πρέπει να τη σκανάρετε.


εικόνα 155.9