Επανεκτύπωση Ειδικού Στοιχείου Αυτοπαράδοσης

Για να επανεκτυπώσετε ένα ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης που είχατε δημιουργήσει παλαιότερα, κάντε κλικ στο κουμπί «Επανεκτύπωση Προηγούμενου Στοιχείου» το οποίο φαίνεται στην εικόνα 153.1.

Στην φόρμα που θα ανοίξει (εικόνα 153.9), πληκτρολογήστε ή εισάγετε με τη χρήση ενός Barcode Scanner, τον αριθμό (Barcode) του στοιχείου αυτοπαράδοσης. Στο παράδειγμα μας ο αριθμός αυτός είναι 1000001 (βλέπε εικόνα 153.7, επάνω, δεξιά).


εικόνα 153.9


Σε περίπτωση που δεν έχετε διαθέσιμο τον αριθμό (Barcode) του ειδικού στοιχείου αυτοπαράδοσης, μπορείτε να ψάξετε για το στοιχείο που αναζητάτε, μέσα από πίνακα που περιέχει όλα τα στοιχεία αυτοπαράδοσης. Όπως αναφέρεται και στις οδηγίες που είναι πάνω στην εικόνα 153.9, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο F4.

Μόλις πατήσετε το F4 θα εμφανιστεί ο πίνακας που φαίνεται στην εικόνα 153.8.

Επιλέγετε το στοιχείο αυτοπαράδοσης που ψάχνετε και αυτό θα εμφανιστεί στην φόρμα προεπισκόπησης, στην εκτυπώσιμη μορφή του (όπως είναι στην εικόνα 153.7).